(placeholder)
(placeholder)

RAS - Reserculated Agricultural System

RAS är samlingsnamnet för för recirkuleringsteknologi som används i moderna landbaserada fiskodlingar. I korthet går det ut på att vi tar in vattnet från odlingen till ett internt reningsverk, där vi renar det i olika steg och cirkulerer det tillbaka in i odlingen. Det är alltså ett intensivbruk, som använder odlingsvattnet om och om igen.

Odlingens vatten omsätts ungefär en gång i timmen i denna process. Den vattenmängd som fisken tar upp, som avdunstar och går ut med slammet från bassängerna, ersätts kontinuerligt med nytt vatten.

FIFAX anläggning som kan betraktas som en utökad RAS anläggning tar in cirka 20 kubikmeter färskt havsvatten per timme vilket är relativt lite för en så stor anläggning. Detta är möjligt genom att FIFAX anläggning renar 180 kubikmeter slamvatten i timmen till så hög kvalitet att även det kan recirkuleras tillbaka till odligen.

Landbaserad fiskodling bygger på principen att i helt slutna anläggningar, opåverkade av yttre omständigheter som väderlek, temperatur, miljö och liknande, odla fisk i stora bassänger på land.

Vi odlar i Ålandshavsvatten som vi tar upp, renar och decinficerar med både O3 och UV för att garantera ett bakteriefritt vatten. Vattenförhållanden optimeras för fisken; temperatur, syrehalt, ljus och foder, vilket resulterar i en perfekt miljö för fisken, som innebär att den växer mycket bra. Behovet av medicinering är därför i normala fall lika med noll.

Tack vare det strömmande vattnet i bassängerna får vi en "vältränad" fisk med ett högkvalitativt, fast fiskkött.

Landbaserad fiskodling har utvecklats under flera decennier och teknologin är nu inne på sin 4:e generation. Utvecklingen drivs av en stigande efterfrågan på fisk, både kvalitativt och kvantitativt samt konsumenternas krav på närproducerat.

En landbaserad fiskodling

FIFAX kommer att, i samarbete med F-Fastighet bygga en livsmedelsindustri för produktion av 3.200 ton regnbågslax per år.

Industrihallen, som inrymmer odlingen, kommer att vara 15.000m2  under tak med 36 grow out bassänger. Byggstart var hösten 2014 och den väntas stå fullt utbyggd med full produktionskapacitet under 2016. Under 2017 kommer den att ha full leveranskapacitet om drygt 3.200 ton rundfisk.

På området kommer också att byggas ett vattenverk för att möta miljökraven och produktion av det egna sötvattensbehovet. Dessutom etableras också en biogasanläggning för att tillvarata fiskrenset och återvinna energi.

AKVA Group, världsledande inom fiskindustrin och noterad på börsen i Oslo, kommer att vara leverantör av teknologin för fiskodlingen. Anläggningen kommer att fullt utbyggd sysselsätta 15-20 personer.

Anläggningen i Eckerö, Åland