(placeholder)
(placeholder)

F-Fast står för byggandet av Fifax landbaserade fiskodling i Eckerö, Åland. Ett projekt som kräver stor kunskap och mycket planerande.

SPECIALISTER

För att bygga en så här stor RAS (Resirculated Agricultural System) anläggning på land krävs många specialister. Det flesta hämtas lokalt men även specialister från hela världen deltar.

Landbaserade fiskodlingar är inget nytt, därför tar vi inspiration och kunskap av de som redan finns och av de som redan har byggt denna typ av anläggningar. För att där efter anpassa vår anläggning till vår natur, miljö och lagstiftning. Tillsammans skapar vi Östersjöns första landbaserade fiskodling.

MILJÖN I FOKUS

Genom att placera en fiskodling på land får vi möjlighet att rena vattnet från restproduketer innan det släpps tillbaka i sjön. Vi bidrar på så vis till en mycket liten miljöpåverkan vid odlingen vilket är viktigt för den redan så känsiga Östersjön.

Alla har rätt till en ren natur, och vi ser därför till att göra allt för att inte påverka det negativt.

ETT UNIKT PROJEKT

Den 15 000 kvadratmeter stora fabrikslokalen håller just nu på att uppföras i Eckerö på Åland. Många personer är just nu på plats för att verkställa detta projekt i tid. 36 bassänger där 3 200 ton regnbågslax per år ska odlas håller tillsammans med många andra element i bygget att formas.

Följ med i bygget och annan aktuell information här.